top of page

6. Uluslararası Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler Kongresi

29-30 Haziran 2023, Paris

yüz yüze ve online katılım

Kongrenin amacı

29-30 Haziran 2023 tarihlerinde Paris'te gerçekleştirilecek olan kongrenin amacı küreselleşme ve uluslararası ilişkiler alanlarında  çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek disiplinler arasında bilgi etkileşimini sağlamaktır.  ​

Kongre Konuları

Kongremiz aşağıda sayılan bilim dallarında yazılmış olan tüm konulara açıktır

Göç ve edebiyat

Göç ve tarih

Göç ve eğitim

Kriz yönetimi

Siyaset biliminde ve uluslararası ilişkilerde paradigma değişimi ve epistemolojik değişim

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği

Uluslararası Müzakere ve Diplomasi

Medeniyetler ve Dünya Düzeni

Kültür, Din ve Dünya Politikaları

Orta Doğu Siyaseti ve Güvenliği

Göç

Göç Geçmişi

Göç ve edebiyat

Göç Ekonomisi

Göç Sosyolojisi

Göç ve tarih

Göç ve eğitim

Kriz yönetimi

İnsan Hakları ve Demokratikleşme

Sivil toplum

Kriz ve Küresel Değişim

Karabağ

Uluslararası Terörizm

Siyaset Teorisi ve Uluslararası Adalet

Uluslararası Etik İlkeleri ve Uygulamaları

Toplu Güvenlik

Uluslararası Güvenlik ve Yaptırımlar Politikası

Uluslararası hukuk

Dış Müdahalecilik

Karşılaştırmalı Ekonomik ve Politik Sistemler

Uluslararası Ekonomi

Çapraz kültürel anlayış

Siyaset biliminde ve uluslararası ilişkilerde paradigma değişimi ve epistemolojik değişim

Uluslararası Politik Ekonomi

Devlet Egemenliği

Dış Politika Analizi

Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma

Bölgesel Çatışmalar

Uluslararası İlişkiler ve Göç konularıyla ilgili tüm konular.

Kongre Dilleri

Bildiri sunum ve yazım dilleri

-İngilizce

-Rusça

-Türkçe

Not: Bildiri yazım ve sunum dili olarak Türkçe’yi tercih etmeniz halinde İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimeler zorunludur

Sunum şekli

Paris'te bizzat katılım (Ibis Hotel Charles De Guale) ya da online (zoom)

Kongre Takvimi

Son özet gönderim tarihi             : 10 Haziran 2023

Ödeme ve kayıt için son gün       : 15 Haziran 2023

Kongre programı yayın tarihi      : 20 Haziran 2023

Son tam metin gönderim tarihi    : 1 Temmuz 2023

Kongre kitabı yayın tarihi            : 10 Temmuz 2023

Başvuru Şekli

Tüm başvurular ÖZET metinler üzerinden alınmaktadır. Öncelikle çalışmanızın özet metnini inimasorg@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir. Özet değerlendirme süreci en çok 2 gündür. Özetinizin hakemlerimizce uygun bulunması halinde tarafınıza kongreye kabul edildiğinize dair bir yazı gönderilecektir. Bu kabul belgesini aldıktan sonra ödemenizi yapınız. 

Tam metin gönderim zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak özet yerine tam metin yayınlatmak isterseniz tam metninizi 1 Temmuz 2023 tarihine kadar inimasorg@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir

Özet Metin Gönderimi

Başvuru için ÖZET metninizin İNGİLİZCE olması zorunludur. Ayrıca özet metninizin aşağıdaki kriterlere uygun olmasına dikkat ediniz

​- Özetiniz en az 175 en çok 275 kelime olmalıdır.

- En az 3 adet anahtar kelime ve içeriğe uygun başlığa sahip olmalıdır

- Tüm yazarların İngilizce ünvanları, isim soyisim, çalıştıkları kurumlar ve email adresleri başlığın altına yazılmalıdır

- Özetinizi A4 boyutunda bir belgeye, Times new roman, 12 punto ve her iki kenara yaslı olacak şekilde yazınız. ÖRNEK YAZILMIŞ belgeyi incelemek için TIKLAYINIZ

- Özet metninizi en geç 10 Nisan 2023 tarihine kadar  inimasorg@gmail.com adresine word/doc formatında göndermeniz gerekmektedir

Tam Metin Gönderimi

Kongremize göndermiş olduğunuz özet metnin kabul edilmesi halinde -dilerseniz- 1 Temmuz 2023 tarihine kadar TAM METNİNİZİ gönderebilirsiniz (tam metin gönderim zorunluluğu yoktur).  Tam metninizi kongre dillerinden birinde (örneğin TÜRKÇE) yazabilirsiniz.

Tam metin yazım kuralları aşağıdaki gibidir:

- Başvuru için göndermiş olduğunuz İNGİLİZCE ÖZET metin,  tam metninizde bulunmalıdır.

- Tam metninizi İngilizce dışında başka bir kongre dilinde (örneğin TÜRKÇE) yazmanız halinde ayrıca Türkçe ÖZET, Türkçe başlık ve Türkçe anahtar kelimeler de eklemeniz zorunludur

- Tam metinlerinizin en az 3 (A4) sayfa olması gerekmektedir. Üst sınır ise 12 sayfadır.

- Tam metinlerinizi A4 boyutunda bir belgeye, Times new roman, 12 punto ve her iki kenara yaslı olacak şekilde yazınız. ÖRNEK YAZILMIŞ belgeyi incelemek için TIKLAYINIZ

- Tam metninizi sitemizdeki boş WORD belgesini indirerek bu belgeye yazınız. BELGEYİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kongre Sonrası Yayın Olanakları

Özet ve tam metinler Liberty Yayınevi tarafından ISBN'li kongre kitabında yayınlanacaktır

 

Sözlü Sunum Kongre Ücreti 

ONLINE katılım  1 bildiri: 30 USD  karşılığı 600 TL  2 bildiri: 50 USD   karşılığı 1000 TL

YÜZ YÜZE katılım   1 bildiri 200 USD    2 bildiri  300 USD

Çok Önemli: Ödeme yaparken açıklamalar kısmına lütfen TC Kimlik Numaranızı yazınız. Fatura düzenlenmesi açısından TC Kimlik numaranız gereklidir

Katılım Ücreti Ödemesi

TÜRKİYE HESAP BİLGİLERİ (Türk Lirası hesabı) - havale

T. İş Bankası Taksim Şubesi

IBAN TR940006400000110521119274

Hesap Adı: İKSAD GLOBAL

Çok Önemli: Ödeme yaparken açıklamalar kısmına lütfen TC Kimlik Numaranızı yazınız. Fatura düzenlenmesi açısından TC Kimlik numaranız gereklidir

AZERBAYCANLI KATILIMCILAR İÇİN 100 MANAT

AZERBAYCAN HESAP BİLGİLERİ

Kapital Bank ASC Sahil Filialı (201218)
VÖEN: 9900003611
SWİFT Kod: AIIBAZ2X
Hesap Sahibi: ƏLVAN CƏFƏROV ARİF OĞLU
Hesap No: AZ65AIIB41040019440237862208    
VÖEN: 3900212932 

Kongre sonrası, yaptığınız ödeme karşılığında tarafınıza geçerli bir ödeme belgesi (fatura) verilecektir

Katılım Ücretine Dahil Olan Hizmetler

- Kabul belgesi

- Katılımcı yaka kartı

- Katılım Belgesi (tüm yazarlar için)

- Kongre sırasında sıcak ve soğuk ara ikramlar

 

Doçentlik ve Teşvik  ​​

Kongremiz Türkiye'deki doçentlik ve akademik teşvik kriterlerine uygundur

Kongremize en az 13 farklı ülkeden akademisyen ve araştırmacılar iştirak edeceklerdir. Kongre bilim ve danışma kurulumuz çok uluslu niteliktedir. Türkiye için %35 kontenjan ayrılmıştır.  Kongre sonrası metinler akademik tasnifli uluslararası ISBN'li kitaplarda yayınlanacaktır. 

İletişim Dili

Kongre sekreteryası ile (inimasorg@gmail.com) yapacağınız tüm yazışmaları Türkçe yapabilirsiniz

Whatsapp İletişim

 

küreselleşme ve uluslararası ilişkiler (14).jpeg
küreselleşme ve uluslararası ilişkiler (18).jpeg
bottom of page