YÖK Yürütme Kurulu, 13.05.2020 tarih ve 30 numaralı toplantısında; lisansüstü tezler ile makale, kongre ve sempozyum bildirileri, kitap ve her türlü bilimsel yayınların takibinde öğretim elemanları ile tezli lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanmalarının zorunlu tutulması kararlaştırmıştır. Böylelikle Özet ve Tam metinlerinizi gönderirken ORCID NO yazılması zorunludur.

Kongremiz planlandığı şekilde yapılacaktır. İptal ya da erteleme söz konusu değildir. COVID-19 salgını sebebiyle tüm sunumlar telekonferans yönetimi ile gerçekleştirilecektir. Telekonferansla ilgili ayrıntılı bilgi teknik ekibimizce katılımcılarımıza iletilecektir